banner malej

„Devadesátky“ přály nevídané loupeži. Dravci verbovali na špinavou práci. Josef se neprodal ani jedné z největších světových bank. Věděla, proč ho vábí.

Učil na Karlově univerzitě. Vydal řadu knih (tři v cizích jazycích). Byl prezidentem Mezinárodního svazu studentstva (40 miliónů členů ze 110 zemí). Vystupoval na Valných shromážděních OSN. Jednal s desítkami hlav států, vlád i politických stran. Budoval široké mezinárodní koalice. Za mír a práva slabších proti zvůli silnějších.

Teď kandiduje na prezidenta republiky. Pomoz mu sehnat 50 000 podpisů, na nichž to závisí!

Zasadí se o:
  • bezpečnější a svobodnější vlast i Evropu
  • energie za ceny, jež nehrozí bídou a bankroty 
  • soběstačnost v kvalitních potravinách  
  • bydlení pro lidi s běžným příjmem 
  • stát suverénní, právní i sociální doopravdy
  • svobodu slova (i na internetu) a shromažďování 
  • skutečnou spravedlnost místo děravé charity 

Stáhněte si letáček ve formátu A5
[340 kB]


josef skala letak a5